Tuesday, January 19, 2010

Mulgid loomade eest

Varjupaikade MTÜ ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga koostöös sündinud koolitusprojekti „Mulgid loomade eest“ raames käidi juba eelmiselgi aastal meie koolis. Nüüd on käimas projekti teine aasta, mille eesmärgiks on seegi kord koolitada aktiivseid noori (Pilt: www.varjupaik.ee).

Eelmisel aastal osalesid meie koolist loengutel 79 last. Pärast loengut oli koolis mitmeid õpilasi, kes olid loomade aitamisest huvitatud. Helve Hrabrova sõnul oli sellest loengupäevast veel pikalt kõneainet ja nii mõnedki lapsed tõid endale uue lemmiku just varjupaigast. Seoses sellega tullakse taas meie kooli, et koolitada neid aktiivseid õpilasi, kelle jaoks on see teema hingelähedane.


Siiri Mängli sõnul koolitavad varjupaigas igapäevaselt tööl olevad inimesed lapsi selleks , et nad oskaksid ise aktiivselt edasi tegutseda. Koolituse raames tehakse neile selgeks põhitõed varjupaiga kodutute loomade, nende saatusest ning kõige muu sinna juurde kuuluvaga.


Holstre Koolist on soovi avaldanud koolitusel osaleda 8 noort. Selleks kogunetakse täna 20.01.2010 kell: 14:00 meie koolimajas.


Eesmärgistatult on sellelgil koolitusel sihid, mis on suunatud õpilaste maailmavaadete laiendamisele. Koolitatavad oskavad pärast koolitust omaealiste seas korraldada ja läbi viia

koolitusi, selgitada varjupaiga külalistele varjupaiga elu ning korraldada koolides loomateemalisi nädalaid.


Koolitusel osalevad:

1. Pille Uibopuu

2. Seila Peek

3. Jaanika Jaanus

4. Silje Sinimets

5. Kristi Dubrovnina

6. Catlyn Koik

7. Sirle Song

8. Kristiina Uibopuu


Lisainfot varjupaiga tegevuste kohta saab alljärgnevalt lingilt:

www.varjupaik.ee

Lisainfot koolitusprojekti kohta leiab:

http://www.varjupaik.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=82:koolitus&catid=34:varjupaigast


Lugupidamisega,

Reeme Remmelgas

No comments: