Monday, March 23, 2015

Erasmus+ BEST projekt
Holstre kool on saanud võimaluse osaleda Euroopa Liidu poolt rahastatud rahvusvahelises koolide koostööprojektis. Projekti nimi BEST tuleneb projekti inglisekeelse nime esitähtedest Be Enterprising Succed Together ehk eesti variandis "Olles ettevõtlikud, oleme edukad üheskoos".
Aastane eeltöö partnerkoolidega Ühendkuningriigi eestvedamisel ja edu ERASMUS PLUS KA-2 projektikonkursil, on andnud Holstre koolilastele võimaluse kahe aasta vältel saada teadmisi ettevõtlusest,  isikliku karjääri planeerimisest kuni õpilasfirma tegutsemiseni. Samad tegevused toimuvad üheaegselt kõigis seitsmes partnerkoolis: Maltal, Ühendkuningriikides, Eestis, Poolas, Norras, Itaalias, Kreekas. Projekti käigus toimuvad interaktiivsed tegevused, kohtumised ettevõtjatega, erinevad õppimisüritused, mis arendavad õpilaste kriitilist mõtlemist, vastutustunnet, meeskonnatöö-, ettevõtlus- ja keeleoskust. Rahvusvaheliste kohtumiste ühistegevused annavad võimaluse kokku 12 õpilasel osaleda partnerkoolide ettevõtlusalastes õppeprogrammides Ühendkuningriikides, Norras ja Poolas.
Septembrikuust alguse saanud erinevad koostegevused on muutnud õppetöö vaheldusrikkamaks, põiminud õppeaineid ja õpetanud õppureid vaatama oma tulevikku. Joonistused, oma tulevase elukutse kirjeldamine ja eneseanalüüs, jõulumüügiks esemete valmistamine motiveeris, sest tulem sõitis novembrikuus lennukiga Maltale, esimesele partnerkoolide esindajate projektikohtumisele. Täna saab Holstre kooli seintel vaadata sõpruskoolide joonistusi ja uudistada nende laste tulevikuvalikuid. Jõululaadal, 19. detsembril, oli võimalik osta koolilaste tehtud esemeid, mis valminud partnerkoolides Kreekast Norrani.
Eesseisvad aastad tõotavad tulla kogu kooliperele võimalusi pakkuvad, osaku igaüks seda ära kasutada ja projektiga kogutud oskused oma tuleviku heaks rakendada.

Kõik partnerid, sealhulgas meie kool on:


 • lõpetanud uurimuse "Monkey Survey"
 • teinud spiraali Steps to success
 • täitnud Tricider märkmekaardid
 • täitnud Padlet kaardi
 • esitletud Side by Side partnerite pildid ja fotod edastatud projekti kodulehe tegijale (Malta)
 • peetud jõululaat
 • registeeritud kool e-Twinning leheküljele.

2.-5. märtsil sõidavad kõik esindajad järjekordsele kohtumisele Kreekasse. Enne seda tuleb täita veel osad tegevused:

 • Intervjuud vanema astme õpilastega. Küsitlevad õpilased peavad olema järgmises kooliastmes õppijad (gümnaasiumis, ülikoolis, kutsekoolis). 
 • Intervjuud peredega (töö, hobid, tulevikulootused ja -ootused)
  Eesmärk- ei ole detailne uurimus elukutsetest, ametitest, vaid anda vanematele ja lastele võimalus omavahel arutada, kuidas on seotud haridus ja töövõimalused. Tegemist on online uurimusega).
 • Postkaart sõbrale- õpilased kirjutavad mõnest tegevusest, mis tehtud selle projekti käigus selle projektiga otseselt mitte seotud inimestele (kohalik kogukond, ajakirjandus, pere, sõbrad naaberkoolidest jne) elektrooniliselt või paberkandjal. Õpilaed kirjutavad, mida nad on saavutanud, mida kasulikku teinud või õppinud. VAATA KA PROJEKTI KODULEHEKÜLGE:  http://best-project.eu/Koolide esindajad Maltal


No comments: