Monday, March 29, 2010

Hommikud Sakalaga

Ühel tavapärasel koosolekul arutlesime omakeskis õpilaste lugemisoskuse üle. Jõudsime järeldusele, et lapsed loevad võrdlemisi vähe. Vastus selle parandamiseks jäi aga õhku. Seeme sai idanema pandud ning mõned kuud hiljem, täpsustavalt vaheajal peetud nõupidamisel, jõudsime tulemini. Otsustasime alustada oma esmaspäevahommikul toimuvaid kogunemisi ajalehe "Sakala" saatel. Sellel korral andsid möödunud nädala kohta ülevaate õpetaja Anu Saar ning mina (Reeme Remmelgas).

Pean nii enesele kui ka Teile armsad lugejad tunnistama, et pühapäeva õhtul kodus olles ning möödunud nädala sündmustega taastutvumine oli ütlemata vahva. Põnevaks tegi selle asjaolu, et sedapuhku sai Sakalas kajastatavatest veergudest õppematerjal. Tegemist ei olnud pelgalt igapäevauudiseid kajastava infomaterjali lugemisega. Ajaleht "Sakalast" sai õppematerjal, mille tutvustamiseks oli vajadus eelnevalt ette valmistuda ning nii mõnegi fakti kohta lisainfot uurida. Loodame, et meie poolt loodu saab olema jätkusuutlik ning kaugemas tulevikus võime seda nimetada traditsiooniks, mis on aidanud meil mõista lugemise olulisust ning vajalikkust.

LUGEMINE ON NAUDING, MILLE MÕISTMISEKS PEAME SEDA ISE PROOVIMA!

Pildil on meie jaoks ajalehe veergudel kajastunud olulised teemad.


Aitäh kõigile neile, kes kaasa lõid.
Uute uudisteni,

Reeme Remmelgas

No comments: