Tuesday, March 2, 2010

Võõrkeelepäevast!
Pilt 1: 3. klassi õpilased lugemas inglise keelset luuletust.

18. veebruaril käesoleval aastal toimus meie koolis võõrkeelepäev. Võõrkeelte õpetajad olid kasutades www.koolielu.ee materjale ette valmistanud esitluse õpilastele, milles tutvustati vastavaid keeli kõnelevaid riike. Kuulati laule, loeti luuletusi ning õpetajad rääkisid õpilaste kaasabil keelest üldisemalt.

Kuna meie koolis õpetatakse nelja võõrkeelt- kaasa arvatud mulgi keel- said õpilased inglise keele õpetaja Marika Kivistiku kaasabil aimu Inglismaast, USA-st, Austraaliast ja Uus- Meremaast, tegid saksa keele õpetaja Anneli Metsa juhtimisel tutvust Saksamaa, Austria, Shveitsi ja Lichtensteiniga ning külastasid vene keele õpetaja Aime Raidmäega Venemaa pealinna Moskvat. Samuti aitasid õpetaja Kadi Osi käe all mulgi keelt õppinud tüdrukud tutvust teha meie kunagise emakeelega, mis nüüdseks on paljude jaoks muutunud võõrkeeleks. Rõõmsamaks muutis ürituse see, et kuulata sai tuntumaid lastelaule nii inglise, saksa kui ka vene keeles.Pilt 2: Erik ja Georgi lugemas järjekordset vahepala
Pilt 3: Mulgi keelt tutvustavad kaasõpilastele
Mirelle ja Anete
Pildid pärinevad õpetaja Sirje fotokaamerast!

Eriti suured tänud Georgile, Erikule, Kätlinile ja õpetaja Maretile, kelle kaasabil sujus kõik õlitatult.Lugupidamisega,
Anneli Mets
Holstre Kooli saksa keele õpetaja
No comments: