Tuesday, March 2, 2010

Parvepoisid said ennistatud!


Nagu juba varemgu öeldud, siis alates hetkest kui asusin oma tänasele ametikohale, oleme kaastöötajatega arutlenud teemal: “Huviringi võimalikkusest poistele”. Oli see juhus või saatuse tahe, kuid alates käesoleva õppeaasta oktoobri esimesest kuupäevast tegutseb Holstre Koolis skautlik noorteorganisatsioon: Noored Kotkad, kelle eestvedajaks on Raul Astel. Täna töötab grupp ktiivselt ja sellel aastakümnel jõuti verstapostini, kus poisid said ametlikud liikmekaardid, mis näitavad nende kuulumist Noorte Kotkaste hulka.


Pilt: 24.02.2010 Meie kooli kotkapojad Paistu rahvamajas andmas pühalikku tõotust ning saamas täisväärtuslikeks Noorteks Kotkasteks.


Uurides Raul Astelilt ennistamise ettevalmistuse edukuse kohta sain vastuseks, et sellega tegeleti aktiivselt lausa neli viimast koondust, kus arutati läbi võimalikud esilekerkivad küsimused ennitasmispäeval. Lisaks vaadatai üle kõlblusnormid ning olulised eetilised tõekspidamised säärasel pidulikul ettevõtmisel käitumiseks.

Kõneldes poiste käitumisest, vastas Raul, et reeglina ei ole lapsed pahatahtlikud vaid pigem on tegemist siiski poisiliku rahutusega. „Üldjoontes on poisid tublid ning nendega võib rahule jääda” lausus Raul.

Käesoleval õppeaastal ootab poisse veel mõni suurem sündmus, millest üks on välja panna kabe ja male võistlustest osa võtmiseks võitkond. Võistlus toimub 28.03.2010. a. Võistlus on kogu maakonna kotkaste ja tütarde vahel Viljandi linna territooriumil asuva Kaare kooli ruumides.


Lõpetuseks ütles Raul, et ta on kõige enam rahul poiste kanemisvõimega. Arvestades Holstre Kooli kotkaste lühikest ajalugu on mõnelgi poisil läbitud juba näitleja katse. Oskavad nad ka orienteeruda. Kevadel hakatakse tegelema kalastaja katseks ettevalmistumisega ja järgmiseks sügiseks tahetakse korraldada Holstre lähiümbruseses kompleksvõistlus kuhu kutsutakse ka teisi rühmasid.


Kinnitades ausõnaga annan pühaliku tõotuse teha kõike,

mis minu võimuses, et täita oma kohust Eesti isamaa ees,

igal ajal aidata ligimest, ustavaks jääda noorkotka seadustele

ja nende järgi talitada.


Olen alati valmis!


Selliste sõnadega andsid pühaliku tõotuse järgmise kotkapojad:

1. Erik Becker

2. Romet Reimo

3. Martin Tukk

4. Kristjan Nõmm

5. Kert Nõmm

6.Georgi Jasnov

7. Kristo Väli

8. Janar AndrejanovJõudu poistele ning vahvaid elamusi kotkamaailmas.Austusega,

Reeme Remmelgas

No comments: