Wednesday, April 17, 2013

Õppeprogramm ,, Metsaelanike aastaring-TALV“.


Loodusringi lapsed osalesid sõbrapäeval Soomaa looduskeskuses õppeprogrammis ,, Metsaelanike aastaring-TALV“  mis sisaldas teemasid: Kuidas metsaelanikud talvel elavad? Tuntud kodumaiste loomade tegutsemise jälgede otsimine-määramine. Aastaajalised eripärad metsas, talve märgid, talviste häälte kuulamine.
Saabudes tehti meile sissejuhatus ja tutvumine RMK Soomaa rahvuspargi looduskeskusega.
Seejärel  juhendatud retk talvises metsalooduses räätsadega kus vaatlesime erinevate loomade jälgi. Järgnes töölehtede täitmine, mängude mängimine, kuuma tee joomine, kaasavõetud eine söömine, kokkuvõtete tegemine nähtust-kuuldust.
Programmi eesmärk on õppida tundma meie mitmekesist metsaloodust. Tutvuda nende talvise elutegevusega ja nende toiduahelaga. Arendada õpilastes vaatlus- ja kuulamisoskusi ning tekitada huvi looduses viibimise vastu. Mets elukeskkonnana loomad, linnud, taimed jt. organismid ja nendevahelised seosed. Aastaajad ja ilmastikumuutused. Loomade, lindude ja inimtegevuse jäljed metsas.
Õp.Anu Saar
No comments: