Wednesday, April 17, 2013

Paistu valla koolid olümpiaadilViljandi maakonna 8.klasside võistkonnad kogunesid 1.märtsil Viljandi paalalinna kooli, et  inglise keele olümpiaadil oma  teadmisi näidata. Osalejate hulgas olid ka Holstre kooli ja Paistu kooli õpilased. Seekordse olümpiaadi teema oli Šotimaa. Kohale saabunud kaksteist võistkonda vastasid kahekümnele Šotimaad puudutavale küsimusele, täitsid lugemisülesande ning tutvustasid ühte Šoti legendi või müüti. Viimane oli  koduse tööna osalejatel eelnevalt ette valmistatud.

Holstre kool valis legendi  Tam O`Shanterist ja  Paistu kool esitas dialoogi Loch Nessi koletise teemal. Mõlema kooli suulist esitust  ilmestasid  pildislaidid legendidest. 

Olümpiaadiks ettevalmistus nõudis õpilastelt tõsist pühendumist ja lisatööd. Õppida inglise keeles Šotimaa ajalugu, kultuuri, tegeleda vaatamisväärsuste ja muinsuste tundmaõppimisega, uurida  kuulsaid šotlasi ja nende saavutusi, oli  õpilastele ja juhendajale tõeliseks proovikiviks. Legende ja müüte Šotimaast on palju ja valiku tegemine kodutöö osas pakkus võimalusi ingliskeelse teksti lugemiseks, läbitöötamiseks, otsustamiseks, loomiseks.

Õpilaste esinemisega  ja  tulemustega  võib jääda  rahule. Paistu kooli võistkond osutus viienda koha vääriliseks, edestades Tarvastu Gümnaasiumi, Halliste kooli, Jakobsoni kooli I ja Holstre kooli võistkondi. Võitjad olid kõik, kes olümpiaadil osalesid, saades uusi kogemusi ja teadmisi Šotimaast.

Tänusõnad osalenud õpilastele, nende klassijuhatajaile, aineõpetajatele, vanematele, direktoritele. Kõigil oli oma panus ettevalmistavas protsessis.
Olümpiaadil osalenud Paistu kooli võistkond: Katrin Kahu, Martin Lõssov, Mart Anijärv, Andres Eek,  Holstre kooli võistkond:  Kelli Pärn, Gerthrud Grents, Mariann Pata, Romet Reimo.
Pildid ja viktoriini küsimused saadaval aadressil:


Marika Kivistik
Holstre ja Paistu kooli inglise keele õpetajaNo comments: