Wednesday, December 16, 2009

Holstre Kooli hoolekogu kokkusaamisest

Lähtudes Haridusministri määrusest „Kooli hoolekogu tegutsemise kord” ning Kooli tahtest, kutsun Holstre Kooli direktorina Kooli nimel kokku hoolekogu erakorralise koosoleku.


Koosolek toimub 13.01.2009. aastal kell: 18:00 Holstre koolimaja õpetajate toas.


Hoolekogusse on demokraatlike valimiste käigus valitud järgmised isikud:

  1. Vallavolikogu 26.11.2009. aasta otsuse nr 59 alusel määratud esindaja Tiia Tomson;
  2. 16.11.2009. aastal lasteaia „Mõmmik” lastevanemate üldkoosolekul valitud esindaja Age Alas;
  3. 16.11.2009. aasta Holstre Kooli lastevanemate üldkoosolekul valitud esindajad:

a) Elo Laks,

b) Elina Pata,

c) Toomas Tarn,

d) Teet Lindma,

  1. Õppenõukogu 2009. aasta otsuse alusel valitud õpetajate esindaja Helve Hrabrova.


Koosolekul käsitletakse järgmisi teemasid:

  1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine (R. Remmelgas).
  2. Hoolekogu töökorraldusest tutvustav ülevaade (R. Remmelgas).
  3. Õppnõukogu poolt kinnitatud dokumentide ülevaatamine ning kinnitamine (R. Remmelgas):

a) Täiendatud Holstre Kooli arenguvestluse läbiviimise tingimus ja kord;

b) Holstre Kooli õppekava;

c) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

  1. Plaanid 2009/2010 õppeaastaks (R. Remmelgas).
  2. Muud päevakorralised küsimused (R. Remmelgas):

a) Holstre Kooli kodulehe uuendamine (ettepanekuid saata direktor@holstre.vil.ee või maret@holstre.vil.ee);

b) Holstre Kooli blogi (www.holstrekool.blogspot.com);

c) ringidest Holstre Koolis;

d) Holstre Kooli Kodukorraga seotud muredest- suitsetamisest, alkoholi tarbimisest jms tegevusest kooli territooriumil, saksa keelest ning vene keelest Holstre Koolis.

  1. Hoolekogu poolsed ettepanekud parema õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks Koolis ning lasteaias (Hoolekou liikmed).


Hoolekogu materjalid on kättesaadavad internetiaadressil http://www.holstre.vil.ee/?id=86&lang=est (www.holstre.vil.ee/Hoolekogu).Tekkivate küsimuste korral palun võtta ühendust kas telefoni 53 91 08 12 või e-maili teel direktor@holstre.vil.ee.Lugupidamisega,

Reeme Remmelgas

No comments: