Wednesday, December 9, 2009

"Parvepoisid" on tee Holstresse sisse sõudnud


Alates hetkest kui asusin oma tänasele ametikohale, oleme kaastöötajatega arutlenud teemal: “Huviringi võimalikkusest poistele”. Oli see juhus või saatuse tahe, kuid alates käesoleva aasta oktoobri esimesest kuupäevast tegutseb Holstre Koolis skautlik noorteorganisatsioon: Noored Kotkad, kelle eestvedajaks on Raul Astel (Pilt: „Parvepoisid” võistlustel).


Veel enne kui kõnelda “Parvepoiste”, just nii on rühm ennast nimetanud, vahvatest tegemistest, olgu öeldud, et Noored Kotkad on Kaitseliidu juures tegutsev skautlik noorteorganisatsioon, mis üksusena Eestis on asutatud juba 1930. aastal. Organisatsiooni liikmeteks võivad olla kõik 8 - 18 aasta vanused Eesti Vabariigi meessoost kodanikud, kes armastavad oma isamaad ning tunnustavad ja järgivad noorkotkaste seadusi ja kombeid (www.kaitseliit.ee). Noorkotkaks olemine on au, see eeldab hoolsat õppimist, karskeks olemist ning kõikidest elutervetest ning ühiskonna eetiliste tõekspidamiste järgimist.


Holstre Kooli rühm “Parvepoisid” on oma lühikese eksistentsi ajal nii mõndagi korda saatnud. Juba kümme päeva peale rühma kokku kutsumist suutsid 5 klassi õpilane Romet Reimo ning 6 klassi õpilane Georgi Jasnov Karksi-Nuia linnamängudelt noppida väärilise III koha. Poisid ise olid võitu kommenteerides Noorkotkale omaselt tagasihoidlikud. Mõne aja möödudes käis rühm välilaagris, kus harjutati nii mõndagi põnevat: lõkke süütamist tulepulga abil, priimuse kasutamist, vibude- ning õhkrelvade kasutamist ning muidugi oli poiste kohustuseks teha laagriga kaasnevaid igapäevatöid sh nõude pesemine, aseme korras hoidmine ja muu säärane. Poistelt välilaagri kohta arvamust küsides, kõlas innukalt justkui ühest suust: “Me jääme elu lõpuni kotkasteks”.


Lisaks juba tehtule, on poisid õppinud raadiosaatjate kasutamist, orienteerumist, rivistumisoskusi, esmaabi andmist ning mitmeid muid põnevaid asju, mis on poiste meelest põnev ning neile kindlasti tulevikus kuhjaga ära tasuvad. Küsides poiste juhendajalt Raulilt, arvamust rühma kohta, lõi Tema silmades tuluke lõkkele, mispeale kostis kiire vastus: “Ma olen positiivselt üllatunud, et poised on nii tublid. Positiivne üllatus on seegi, et kool on selle tegemise poolt.”


“Parvepoisid”, olles saanud ametlikult rühma staatuse, pühitsetakse pühalikult Noorteks Kotkasteks 2010. aasta veebruaris. Rõõmus uudis on seegi, et kuigi Holstre Koolis on täna ühe väikese kooli kohta mitmeid erinevaid ringe, lisandub sellele tuleva aasta veebruaris järgminegi. Seda tänu Raul Astel`i innukusele, on leitud meie kooli kodutütarde juhendaja, kes annab linnas oleva rühma ametlikult üle oma täisealiseks saavale tütrele ning seejärel on valmis hakkama tegelema Kodutütarde juhtimisega meie koolis.


Lisaks „Parvepoiste” tegemistele saab Holstre Koolis toimuma 18-20.12.2009. aastal Noorkotkaste ning Kodutütarde talvelaager, kuhu on kaasatud ka meie „Parvepoisid”.

Holstre Kooli „Parvepoisid” on:

 1. Jasnov Georgi
 2. Nõmm Kristjan
 3. Kert Nõmm
 4. Tony Raud
 5. Romet Reimo
 6. Tarvo Raba
 7. Stevo Väli
 8. Kristo Väli
 9. Janar Andrejanov
 10. Erik Becker
 11. Martin Tukk
 12. Germo EismannLugupidamisega,
Reeme Remmelgas

No comments: