Monday, December 7, 2009

Holstre Kooli õpetajad ammutavad teadmisi DigiTiigri põhikoolitusel

Holstre Kooli õpetajad alustasid ühel kaunil esmaspäeval (16.11.2009. aastal) e-õppe metoodika kursusega, mille läbides saab igaüks tunnistuse kursuse läbimise kohta. Eile (07.11.2009. aastal) tuldi taas kokku ning omandati mitmeid uusi teadmisi, sealhulgas plogi koostamise oskusi. Kursuse käigus valmib igal osalejal isiklik e-portfoolio, kuhu on koondatud kogu kursuse jooksul käsitletud materjal. Kursus koosneb kümnest moodulist ning kestab kokku 60 tundi.


Pilt: http://www.tiigrihype.ee/


I- Õpetajate haridustehnoloogilised pädevusnõuded

II- E-õppe keskkonnad

III- Õpimapp ja e-portfoolio

IV- Mõtestatud õppimine

V- Mõistekaart

VI- Aktiivõppe sidumine e-õppega

VII- Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös

VIII- Hindamine ja enesehindamine

IX- Koostööprojektid

X- Tagasiside ja kursuse käigus loodud e-portfooliote esitlus

Kursuse juhendaja on: C. R. Jakobsoni Gümnaasiumi õpetaja Marika Anissimov.

Lugupidamisega,
Reeme Remmelgas

No comments: