Tuesday, November 20, 2012

Õuesõppe programmi III etapp: Mineraalid ja kivimidHolste Kooli õpilased käisid silmaringi laiendamas ning koolipingis õpitut kinnistamas kahepäevasel keskkonnateadlikust ja loodussõbralikku mõtteviisi arendavas looduslaagris Ida–Virumaal.

Looduslaagri esimesel päeval külastasime giidiga looduskaitse objekte: Toila , Valaste , Ontika, Saka klint, need kõik olid seotud meie teemaga mineraalid ja kivimid. Samas liikusime mööda mereäärt, tutvusime ka merevee ja rannikuga. Edasine sõit kulges Aserisse seal toimus õppeprogramm,, Savi meie kätes´´, kus räägiti savi tekkimisest erinevatel ajastutel, omadustest ja struktuurist ning  kasutamisest oma igapäevases elus. Käisime  sinisavi kaevanduses, see on maapealne kaevandus.   Praktilisel tegevusel said juhendaja näpunäidete abil kõik  sinisavist voolida midagi, mis neile meeldis, need kuivavad Holstre Magasiaidas ja  ootava põletusahju saamist. Esimene päev lõppes Kauksis,  kus tutvusime Peipsi järve vee ja rannaga ning meenutasime mitut erinevat värvi tehismäge me nägime.

Teine päev algas aruteluga mere ja järve erinevustest ja tutvusime  Kauksi Looduskeskusega, seejärel sõitsime Kohtla Kaevanduspark- muuseumisse ja selle lähiümbrusesse. Seal osalesime programmis ,, Pruuni kulla jahil``, mis sisaldas ekskursiooni äsja renoveeritud kaevanduses, kivimite kollektsiooni tutvustust, mida tegi suurepärane giid  Enn Käis . Temaga ronisime põlevkivi kaevandamisest ülejääva aheraine mägede otsas ja otsisime mineraale. Sõitsime läbi Sompa,  Tammiku ning Kose ja külastasime Kurtna järvestikku, millest saab terve Jõhvi linn oma joogivee. Tagasiteel põikasime sisse Kuremäekloostrisse, kus nautisime puhtus , töökust ja korda.

 


Tänan õp. Marika Kivistikku, väga tublisid reisilapsi, Keskkonna Investeeringute KeskustÕp. Anu Saar

No comments: